วิธีการสมัครออกบูธ

ขั้นตอนการสมัครออกบูธ

 1. อ่านกฎกติกาต่างๆ โดยละเอียดและกรอกแบบฟอร์มสมัครออกบูธ
  จำนวนบูธทีเ่ปิดรับสมัครสำหรับงาน IF9
  1. บูธศิลปิน โซน C และ D วันละ 200 บูธ/วัน รวม 400 บูธตลอดงาน
  2. บูธเอ็กซิบิเตอร์ โซน A 41 บูธ
  3. บูธเอ็กซิบิเตอร์ โซน B 4 บูธ
   วิธีการคัดเลือก
   บูธศิลปิน คัดเลือกโดยใช้วิธีจับสลาก หากมีจำนวนผู้สมัครที่คุณสมบัติครบถ้วนเกินจำนวนที่กำหนด ทีมงานจะคัดเลือกโดยการสุ่ม ชื่อเสียง ผลงาน และประวัติการออกบูธจะไม่มีผลต่อการคัดเลือก
   บูธเอ็กซิบิเตอร์ คัดเลือกโดยการพิจารณาของสต๊าฟ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสินค้ากับบรรยากาศของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบูธในโถงนิทรรศการชั้น 1 (โซน A)
 2. รอรายชื่อของท่านปรากฎในตารางรายชื่อผู้สมัครออกบูธ ไม่เกิน 2 วันหลังกรอกแบบฟอร์ม
 3. ตรวจสอบว่าท่านได้รับสิทธิออกบูธหรือไม่ในรายชื่อผู้ได้รับสิทธิออกบูธในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ท่านที่ได้รับสิทธิออกบูธจะได้รับอีเมลยืนยันและรายละเอียดการโอนเงิน หากไม่พบโปรดตรวจสอบในกล่อง Promotion / Social / Junk หากยังไม่พบอีกสามารถแจ้งสตาฟได้ค่ะ
 4. เมื่อรายชื่อขึ้นแล้ว สามารถชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัครทันทีตามรายละเอียดการชำระเงิน
  (หากรายชื่อปรากฎในลำดับสำรอง อย่าเพิ่งโอนเงินจนกว่าชื่อของท่านจะปรากฎในลำดับบูธที่ได้รับสิทธิ)
 5. กรอก แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน
  เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินของท่านอย่างน้อยจนถึงวันงาน
 6. เมื่อมีเครื่องหมายติ๊กถูกในช่องชำระเงินแล้วหลังชื่อบูธของท่าน ถือว่าเป็นการยืนยันว่าได้บูธเรียบร้อยแล้ว สามารถเตรียมตัวและสินค้าเพื่อจำหน่ายในงานต่อไป
 7. ชื่อบูธของท่านที่ได้สมัครเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังและห้ามเปลี่ยนชื่อบูธโดยพลการในทุกกรณี

[กลับสู่ด้านบน]

ข้อควรระวังในการสมัคร
ที่ผ่านมามีผู้สมัครหลายท่านไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากกรอกข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะลิงก์แฟนเพจหรือตัวอย่างผลงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ควร…

 • ใส่ลิงก์แฟนเพจ ทวิตเตอร์ หรือเว็บไซต์ที่มีอยู่จริงและใช้งานได้จริง
 • ใส่ลิงก์แฟนเพจแทนการพิมพ์ชื่อแฟนเพจ เนื่องจากอาจมีแฟนเพจอื่นๆ ใช้ชื่อเดียวกับท่าน ทำให้ทีมงานค้นหาเพจของท่านไม่เจอและไม่สามารถพิจารณาผลงานที่ผ่านมา
 • ไม่ควรเปิดเพจใหม่เพื่อใช้สมัครโดยเฉพาะ (ทีมงานไม่สามารถพิจารณาหากไม่มีผลงานของท่านในเพจเลย) หากท่านไม่เคยมีแฟนเพจหรือเผยแพร่ผลงานทางอินเทอร์เน็ตมาก่อน แนะนำให้อัพโหลดผลงานทาง drive หรือ cloud ต่างๆ แล้วส่งลิงก์มาให้พิจารณา
 • ไม่ควรให้เฟซบุ๊กส่วนบุคคลที่ไม่ใช่แฟนเพจสำหรับเผยแพร่ผลงานโดยเฉพาะ
 • สมัครเพียงครั้งเดียวต่อ 1 ชื่อผู้สมัครเท่านั้น หากทีมงานตรวจพบว่าบูธที่มีสมาชิกหลายท่านมีการกระจายกันสมัคร (แต่ทุกบูธคือกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับสลาก จะถูกตัดสิทธิ์การจับสลากทั้งหมด กรณีที่ผู้สมัครส่งแบบฟอร์มสมัครหลายครั้ง (โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเพราะอินเทอร์เน็ตขัดข้อง หรือเพื่อแก้ไขข้อมูล) ทีมงานจะลบข้อมูลการสมัครที่ซ้ำออกก่อนจับสลากและยึดถือข้อมูลล่าสุดเท่านั้น หากท่านสมัครแล้วและต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถแจ้งทีมงานเพื่อแก้ไขโดยตรงโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครใหม่

ข้อตกลงในการคืนเงิน

 • หากผู้สมัครยกเลิกบูธก่อนวันที่จัดงาน 30 วัน ผู้สมัครจะได้รับเงินคืน 50% จากยอดโอนทั้งหมด
 • หากผู้สมัครยกเลิกบูธหลัง 30 วันก่อนวันงาน ทางทีมงานจะไม่คืนเงินให้ทุกกรณี

[กลับสู่ด้านบน]