วิธีการสมัครออกบูธ Illust Fusion EXPO

วิธีการสมัครออกบูธ

 1. อ่านกฎกติกาต่างๆ โดยละเอียดและกรอกแบบฟอร์มสมัครออกบูธ
  จำนวนบูธที่เปิดรับสมัครสำหรับงาน IF EXPO 2024
  1. บูธศิลปิน โซน Hall 380 บูธ(ครึ่งโต๊ะ)/วัน รวม 760 บูธตลอดงาน
  2. บูธศิลปิน Extra U โซน Hall 17 บูธ/2วัน
  3. บูธศิลปิน โครงสร้าง 2×2 โซน Hall 22 บูธ/2วัน
  4. บูธเอ็กซิบิเตอร์ โครงสร้าง 3×3 โซน Foyer 7 บูธ/2วัน
  5. บูธเอ็กซิบิเตอร์ เวิร์กชอป โซน Foyer 4 บูธ/2วัน
   วิธีการคัดเลือก
   บูธศิลปิน คัดเลือกโดยใช้วิธีจับสลาก หากมีจำนวนผู้สมัครที่คุณสมบัติครบถ้วนเกินจำนวนที่กำหนด ทีมงานจะคัดเลือกโดยการสุ่ม ชื่อเสียง ผลงาน และประวัติการออกบูธจะไม่มีผลต่อการคัดเลือก
   บูธเอ็กซิบิเตอร์ คัดเลือกโดยการพิจารณาของสตาฟ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสินค้ากับงาน Illust Fusion EXPO
   ผู้สมัครบูธ 1 รายสามารถเลือกสมัครบูธได้เพียงโซนเดียวและประเภทเดียวเท่านั้น
 2. รอรายชื่อของท่านปรากฎในตารางรายชื่อผู้สมัครออกบูธ ไม่เกิน 3 วันหลังกรอกแบบฟอร์ม
 3. ตรวจสอบว่าท่านได้รับสิทธิออกบูธหรือไม่ในรายชื่อผู้ได้รับสิทธิออกบูธในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 4. เมื่อรายชื่อขึ้นแล้ว สามารถชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัครทันทีตามรายละเอียดการชำระเงิน
  (หากรายชื่อปรากฎในลำดับสำรอง อย่าเพิ่งโอนเงินจนกว่าชื่อของท่านจะปรากฎในลำดับบูธที่ได้รับสิทธิ)
 5. กรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน
  เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินของท่านอย่างน้อยจนถึงวันงาน
 6. เมื่อมีเครื่องหมายติ๊กถูกในช่องชำระเงินแล้วหลังชื่อบูธของท่าน ถือว่าเป็นการยืนยันว่าได้บูธเรียบร้อยแล้ว สามารถเตรียมตัวและสินค้าเพื่อจำหน่ายในงานต่อไป
 7. ชื่อบูธของท่านที่ได้สมัครเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังและห้ามเปลี่ยนชื่อบูธโดยพลการในทุกกรณี

[กลับสู่ด้านบน]

ข้อควรระวังในการสมัคร
ที่ผ่านมามีผู้สมัครหลายท่านไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากกรอกข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะลิงก์แฟนเพจหรือตัวอย่างผลงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ควร…

 • ใส่ลิงก์แฟนเพจ ทวิตเตอร์ หรือเว็บไซต์ที่มีอยู่จริงและใช้งานได้จริง
 • ใส่ลิงก์แฟนเพจแทนการพิมพ์ชื่อแฟนเพจ เนื่องจากอาจมีแฟนเพจอื่นๆ ใช้ชื่อเดียวกับท่าน ทำให้ทีมงานค้นหาเพจของท่านไม่เจอและไม่สามารถพิจารณาผลงานที่ผ่านมา
 • ไม่ควรเปิดเพจใหม่เพื่อใช้สมัครโดยเฉพาะ (ทีมงานไม่สามารถพิจารณาหากไม่มีผลงานของท่านในเพจเลย) หากท่านไม่เคยมีแฟนเพจหรือเผยแพร่ผลงานทางอินเทอร์เน็ตมาก่อน แนะนำให้อัพโหลดผลงานทาง drive หรือ cloud ต่างๆ แล้วส่งลิงก์มาให้พิจารณา
 • ไม่ควรให้เฟซบุ๊กส่วนบุคคลที่ไม่ใช่แฟนเพจสำหรับเผยแพร่ผลงานโดยเฉพาะ
 • สมัครเพียงครั้งเดียวต่อ 1 ชื่อผู้สมัครเท่านั้น หากทีมงานตรวจพบว่าบูธที่มีสมาชิกหลายท่านมีการกระจายกันสมัคร (แต่ทุกบูธคือกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับสลาก จะถูกตัดสิทธิ์การจับสลากทั้งหมด กรณีที่ผู้สมัครส่งแบบฟอร์มสมัครหลายครั้ง (โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเพราะอินเทอร์เน็ตขัดข้อง หรือเพื่อแก้ไขข้อมูล) ทีมงานจะลบข้อมูลการสมัครที่ซ้ำออกก่อนจับสลากและยึดถือข้อมูลล่าสุดเท่านั้น หากท่านสมัครแล้วและต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถแจ้งทีมงานเพื่อแก้ไขโดยตรงโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครใหม่

เงื่อนไขในการคืนเงิน

 • หากผู้สมัครยกเลิกบูธก่อนวันประกาศผังบูธ ผู้สมัครจะได้รับเงินคืน 50% จากค่าบริการที่ได้รับชำระแล้ว
 • หลังจากประกาศผังบูธแล้ว ทางทีมงานจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี
 • โปรดทราบว่าภายในโซนเดียวกันและประเภทบูธเดียวกัน ตำแหน่งบูธของทุกท่านจะได้รับการจัดสรรโดยการสุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกและขอคืนเงินค่าบูธเพราะได้ตำแหน่งบูธที่ไม่ถูกใจ และผู้สมัครไม่สามารถเจาะจงตำแหน่งบูธ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพเท่านั้น
[กลับสู่ด้านบน]