MAP

วิธีมายังสถานที่จัดงาน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 แผนที่
งานจัดที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ออกทางออก 3 แล้วจะพบกับทางเชื่อมสู่อาคารหอศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงเทพมหานครทางด้านซ้าย เข้าอาคารแล้วลงบันไดเลื่อนมายังชั้น 1

รถเมล์

สาย 15, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 48, 50, 54, 73, 73ก, 79, 93, 141, 159, 204, ปอ.501, ปอ.508 และ ปอ.529.

รถยนต์ส่วนบุคคล

ขับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาทางถนนพญาไท ข้ามสะพานหัวช้างแล้วชิดขวาจะมีช่องทางเลี้ยวเข้าที่จอดรถด้านหลังอาคารหอศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การจอดรถ

 • ลานจอดชั้นใต้ดินของหอศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
  อัตราค่าจอดรถ 2 ชั่วโมงแรก 20 บาท (หรือประทับตราจอดฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 หลังเวลา 10.00 น.) ชั่วโมงที่ 3-4 ชั่วโมงละ 30 บาท และชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 40 บาท ค่าจอดทั้งวันประมาณ 290 บาท
 • ศูนย์การค้า MBK Center (แนะนำ)
  2 ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท ค่าจอดทั้งวันประมาณ 160 บาท
 • สยามสแควร์ 
  1 ชั่วโมง 10 บาท ชั่วโมงที่ 2-4 ชั่วโมงละ 20 บาท และชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 30 บาท ค่าจอดทั้งวันประมาณ 200 บาท
 • อาคารสยามกิตติ์ 
  ชั่วโมงที่ 1-4 ชั่วโมงละ 10 บาท และชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 20 บาท ค่าจอดทั้งวันประมาณ 140 บาท
 • อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) 
  ชั่วโมงที่ 1-4 ชั่วโมงละ 10 บาท และชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 20 บาท ค่าจอดทั้งวันประมาณ 140 บาท
 • ศูนย์การค้าสยามสแควร์ วัน 
  ชั่วโมงละ 20 บาท ค่าจอดทั้งวันประมาณ 180 บาท
 • ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ / สยามดิสคัฟเวอรี / สยามพารากอน 
  2 ชั่วโมงแรกจอดฟรี ชั่วโมงที่ 3-5 ชั่วโมงละ 30 บาท และชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 60 บาท ค่าจอดทั้งวันประมาณ 330 บาท
  *ข้อมูลที่จอดรถเป็นเพียงการประมาณการโดยเบื้องต้นสำหรับการจอด 9 ชั่วโมง กรุณาศึกษาสภาพจราจร ระยะห่างจากหอศิลปกรุงเทพฯ และโปรโมชันลดหย่อนค่าจอดรถของแต่ละสถานที่เพิ่มเติม